Onze Corporatie leider, rekruters en diplomaten zijn alleen op onze discord channel of per in-game chat te bereiken.

Als je een probleem heb met de corporatie of met een van onze leden neem dan contact op met een van onderstaande officieren.

De CEO van de Corporatie:
Giand Amazone

All issues with the corp are handles by me.

Voor alle site gerelateerde issues contact: Giand Amazone.